top of page

Retraite boeken via je werkgever

Steeds vaker maken bezoekers van onze retraite of trainingsprogramma's gebruik van een budget dat de werkgever ter beschikking stelt. Een retraite is een bijdrage aan vitaal leven en/of je persoonlijke ontwikkeling. Je deelname aan een retraite zou dus mogelijk gratis kunnen zijn voor jou.

Overweeg je om een retraite te boeken voor je persoonlijk ontwikkeling of welzijn? Afhankelijk van je persoonlijke situatie, kan je je verzoek voorleggen bij de volgende instanties:

 

Werkgever — Veel bedrijven hebben een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met je leidinggevende in hoeverre de organisatie een professioneel retraite programma hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. 

 

Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er  —  Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kan je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting en de omzetbelasting is terug te vorderen bij de Belastingdienst.

 

Via PGB of het UWV — Leef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kan je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkeloos en ontvangt je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de training geheel of gedeeltelijk te betalen.

 

Zorgverzekering  — een retraite behoort niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden. Dit geldt is sommige gevallen voor bijvoorbeeld een mindfulness training als onze docent is aangesloten bij een bepaalde beroepsvereniging. 

 

Hoe werkt het bij je boeking? 
 

Wij kunnen de factuur aanpassen aan de wensen van je werkgever. Meld dan wel bij je aanmelding dat de boeking via de werkgever loopt, want dan maken we pas een factuur als we over de juiste informatie beschikken. Voor het aanpassen van een boeking rekenen we € 25 administratiekosten en dat kan je beter vermijden. Wacht niet met aanmelden op het proces bij je werkgever. Als je aanmelding binnen is, is je plek in ieder geval voor je gereserveerd.


Bij boeking via de werkgever worden de op de website vermelde bedragen verhoogd met BTW: 9% op verblijf en voeding en 21% op het programma. Deze BTW wordt door je werkgever weer teruggevorderd van de belastingdienst, dus de kosten voor jou of je werkgever zijn gelijk aan wat een particuliere boeker betaalt. 


Wil je even overleg over de inhoud of wat bij jou past? Bel 06-8111-8853.


Een hartelijke groet van het FIT team.

bottom of page