top of page

Algemene Voorwaarden

Arrangementovereenkomst
De persoon die het FIT body & mind inschrijfformulier inzendt, verbindt daarmee zichzelf en de andere op het formulier vermelde deelnemers aan de onderstaande voorwaarden.
 
Aanmelding, inschrijving en betaling

 • Aanmelding voor een arrangement geschiedt door het inzenden (digitaal of per post) van een volledig ingevuld inschrijfformulier naar FIT body & mind, die deze opdracht vervolgens schriftelijk per e-mail bevestigt met een gespecificeerde arrangementsom en het verzoek tot een (aan)betaling.

 • De inschrijving is definitief en de kamer en/of het bed staan gereserveerd na ontvangst van de (aan)betaling van de arrangementsom binnen zeven dagen na factuurdatum op de rekening van FIT body & mind.

 • Het totale bedrag dient 15 dagen voor aanvang van het arrangement te zijn ontvangen op de rekeningen van FIT body & mind.

 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is deelname aan het gewenste programma en overnachting op de geboekte slaapplaats onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 • Inschrijvingen en kamerwensen worden in behandeling genomen op volgorde van de binnenkomst van de (aan)betaling.

 • Onze kortingsacties zijn voornamelijk gericht op mensen die reeds eerder geboekt hebben met als doel hen te enthousiasmeren om zich opnieuw aan te melden voor een bepaalde retraite. In het geval je reeds bent aangemeld voor de 'actie retraite' krijg je de korting op je volgende boeking, als je dit per email aanvraagt voor de aanvang van de actie retraite. De zgn. terugkom-korting is slechts van toepassing op meerdaagse retraites.  

 • Per arrangement kan slechts één kortingsactie worden toegepast en korting geldt niet voor programma toeslagen. 

 

Omzetting van boeking door inschrijver

 • Je kunt je boeking tot 15 dagen voor aanvang van de geboekte retraite omzetten naar een retraite op een andere datum. Hiervoor rekenen we een toeslag van € 25 administratiekosten die op de nieuwe factuur wordt vermeld.

 • Bij omzetting binnen 15 dagen voor aanvang houden wij ons het recht voor om maximaal € 200 omzettingskosten in rekening te brengen. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door betalingsverplichtingen die we reeds zijn aangegaan voor jouw boeking. Het bedrag is tevens afhankelijk van het aantal aanmeldingen en een eventuele wachtlijst.


Annulering door inschrijver

 • Bij annulering van de inschrijving tot 30 dagen voor aanvang van het arrangement is de inschrijver het bedrag van de aanbetaling verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling. De inschrijving is wel overdraagbaar op een ander onder voorwaarde dat een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt ingezonden met vermelding van de overdracht.

 • Van 30 tot 15 dagen voor aanvang van het arrangement is de inschrijver 50% van de arrangementsom verschuldigd.

 • Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van het arrangement is de inschrijver 100% van de arrangementsom verschuldigd.

 • Tussentijdse absentie of beëindiging van het arrangement door de inschrijver geeft geen recht op enige restitutie.

 • FIT body & mind adviseert de inschrijver een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.

 
Doorgang / annulering door FIT body & mind

 • De arrangementen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Het minimum aantal deelnemers per arrangement staat vermeld op de website van FIT body & mind en/of in de bevestiging.

 • In geval van annulering door FIT body & mind zal dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement worden gecommuniceerd per email aan de inschrijvers.

 • In geval van annulering door FIT body & mind zal het betaalde bedrag binnen drie dagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de inschrijvers.


Annulering door overmacht

 • Als een retraite niet doorgaat als gevolg van een nationale of mondiale crisis (zoals de Corona crisis), dan plannen we een nieuwe datum met de betreffende docent en behouden we het bedrag van de (aan)betaling als tegoed voor je toekomstige retraite. Het tegoed kan voor elke retraite van je keuze gebruikt worden en blijft minimaal een jaar geldig. Het tegoed is  overdraagbaar op een andere persoon.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • FIT body & mind en de samenwerkende docenten zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van het op de website omschreven arrangement.

 • Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf gedurende het arrangement van FIT body & mind.

 • FIT body & mind en samenwerkende docenten sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor persoonlijke schade, ongevallen, boetes of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op het arrangement.

 • FIT body & mind en samenwerkende docenten zijn niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens het arrangement. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.

 • Met betrekking tot het verblijf op de geboekte accommodatie zijn de algemene voorwaarden van de accommodatie van toepassing.

 • FIT body & mind adviseert de inschrijver dringend een eigen reisverzekering af te sluiten.

 
Huishoudelijk reglement
Gedurende het arrangement kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waar de deelnemer zich aan dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgang- en fatsoensnormen.
 
Klachten
De retraite begeleiding is er om het arrangement zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de begeleiding zodat een passende oplossing gezocht kan worden.
 
Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken een de begeleiding en dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk te melden aan FIT body & mind. Indien de klacht ter plekke niet wordt gemeld en niet tijdig schriftelijk wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht op een eventuele schadevergoeding.
 
Door het verzenden van de aanmelding verklaart de inschrijver zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

bottom of page