Keys to Liberation (nederlandse flyer)

Deze intensieve 7-daagse training werd voorheen alleen in Zweden gegeven. Op uitnodiging  heb ik Livia Frischer, de grondlegger van deze cursus, in 2020 bereid gevonden deze voor het  eerst ook in Nederland te geven. Zowel de deelnemers als Livia zelf waren hier erg  enthousiast over. Dus, ondanks alle Corona-perikelen, hebben we er voor het jaar 2021  gewoon weer een gepland! 
 

Over de inhoud: 

De basis van deze training ligt in de psychosynthese: Volgens de leer van de psychosynthese  zou je ongewenste gevoelens of symptomen van onrust kunnen zien als berichtgevers van de  ziel. Als een wake-up call om je wakker te maken voor het volgende niveau van groei wat je  door moet maken, waarvoor je ‘’geroepen’’ wordt. Het schud je comfortabele situatie door  elkaar, het zet je tot denken, tot het zoeken van oplossingen, het laat je twijfelen over je  gewoontes. Het is een uitnodiging om iets nieuws te leren.  
 

Het proces is niet zoals in het medisch perspectief; we hebben een klacht en daar willen we  zo snel mogelijk vanaf.
 

De psychosynthese ziet een ongewenst gevoel als een gelegenheid om iets van jezelf te  onderzoeken, om je aandacht naar binnen te richten, om juist dichter bij je gevoel van  ongemak te komen en dit te onderzoeken, om jezelf zodoende dieper te begrijpen, om tot je  essentie te komen. 
 

Alles wat onbewust is controleert je,  

aan alles waar je je bewust van bent kan je richting geven.  
 

Gevoelens van onbehagen vragen een onderzoekende houding om ernaar te kijken.  In de cursus gebruiken we drie componenten waar we gedurende dit ‘onderzoek’ mee  werken, drie velden van waaruit we informatie halen, van waaruit we sleutels halen om ons te  bevrijden uit onze eigen gevangenissen (identiteit, overlevingsstrategieën, scripts,  belemmerende overtuigingen) en deze te transformeren. 
 

De cursus heeft tot doel om zowel het lichaam, het hart en de geest op één lijn en verbonden  (aligned) te krijgen, zodat je ziel, je diepste essentie zich kan openbaren.  
 

1. Werken met archetypes of symbolen is een uitnodiging om je meer bewust te worden van je  onderbewuste (unconsiousness) en voor het roepen van je ziel. In de cursus werken we met  het archetype van een verhaal, een mythe. Aan de hand van deze mythe/metafoor kom je in  een proces waarin je door verschillende stadia gaat. De mythe laat je zien welke stadia er zijn.  In die zin is het ook een bruikbare context om te begrijpen waar je bent op je reis van  transformatie.  


De structuur van deze mythe creëert veiligheid omdat je in feite ziet dat alles waar je  doorheen gaat iets puur menselijks is, de weg van transformatie en groei. Er zijn voor  iedereen op aarde aan elkaar gelijke fases, levenslessen die we allemaal tegenkomen.  Je bent hier dus niet alleen in, ook tijdens de cursus niet. Er zijn regelmatig momenten om  ervaringen te delen. Dat geeft je ook meer vertrouwen en lucht om door alle stadia te gaan.
 

2. We werken met psychosynthese en kijken dus naar de ongewenste gevoelens als mogelijkheid  tot zielsontwikkeling, heelwording (healing). Je zult veel geleide meditaties gaan doen. Hierin  werken we met intuïtie en verbeelding. Wat helpt is om tijdens deze meditaties alles wat er in  je opkomt zoveel mogelijk te observeren en registreren in je lichaam; gedachtes, beelden,  kleuren, visioenen, dromen, gevoelens. Na alle meditaties is er tijd om tekeningen en notities  te maken en zullen ervaringen vaak gedeeld worden. 
 

Neem een dagboek/schrift mee waarin je alles wat je meemaakt kunt noteren, waarin je je  tekeningen kunt bewaren en je belevenissen en gedachtes kwijt kunt, ook buiten de lesuren.  Alles wat er in deze week gebeurt of je overkomt kan van belang zijn, zie ze als puzzelstukjes. 
 

3. We gaan werken met Movement Medicine. Dit is een beweging die zijn oorsprong heeft in  Engeland maar zich inmiddels over de hele wereld uitbreidt. De hele simpele vertaling van hun visie is dat beweging het beste medicijn voor je ontwikkeling is. Maar niet het bewegen als in  sporten of dansen (stapje naar links, stapje naar rechts) maar het lichaam volgend in zijn of  haar eigen wens tot beweging, vanuit bewogenheid, geraaktheid. Bewegen omdat de muziek resoneert IN jou. Door te bewegen kom je meer in je lichaam, in je bewustzijn van je lichaam. Hierdoor kom je in contact met wat daarin allemaal opgeslagen ligt. Ervaringen, overtuigingen,  trauma’s, alles wat je tot nu toe hebt meegemaakt. En mogelijk ook wat er opgeslagen ligt in  je DNA. (Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat in ieders DNA informatie zit van 7  generaties terug.) Door het bewegen ervaar je eveneens je intuïtie, de wijsheid van je lichaam.  Je komt in een staat waarin er bewegingen gewoon in je opkomen. En omdat we het lichaam  bewegen, bewegen we ook de geest.  
 

Kort gezegd: De mythe creëert een ruimte van buiten, het bewogen lichaam creëert een  ruimte van binnen en de psyche ontvangt, verzamelt en verbindt alles (met behulp van de  psychosynthese). 
 

We ontmoeten onszelf, onze geest, onze gevoelens en ons lichaam dus opnieuw, een week  lang. We gebruiken ons innerlijk en onze verbeeldingskracht om te komen tot onze essentie.  Omdat het een intensieve reis van 7 dagen is zal de psyche zich op een andere, diepere  manier openen dan bv in een wekelijkse therapie sessie van een uur. De cursus faciliteert dit  op een beproefde veilige manier. De psyche komt meer tot rust omdat er genoeg tijd en rust  is om bij belangrijke zaken in jezelf stil te staan. Omdat we het eigen proces in een groep  delen is ook de impact, het beklijven, sterker.  
 

Het proces is één en al experimenteel leren, het verzamelen van de puzzelstukken van je  ZELF, richting je eigen waarheid. Als die zelf beleefde waarheid er is, en die vind je door het  proces, wordt het ‘echt’ voor je en vindt er de benodigde transformatie plaats.  Transformatie is de bedoeling van het leven. 
 

Als je leert naar binnen te kijken ontmoet je je zelf weer, je ontmoet je diepte, de pijnlijke  dingen maar ook de mooie dingen. In jezelf ontmoet je alles wat zich ook buiten manifesteert.  In jezelf ontmoet je ook alle bronnen, alle voeding en alle heling. Als je je hiermee verbindt  voel je je ook weer verbonden met alles om je heen. Je voelt je gevoed, gedragen,  vastgehouden en je hebt meer energie. En dan kan je je ook je angsten, blokkades en/of pijn  beter ontmoeten; de uitdagingen van het leven.

Mensen zijn soms bang om naar binnen te keren omdat ze een ontzettende beerput  verwachten (misschien wel omdat ze het nooit eerder gedaan hebben): ‘’Oh, mijn God, maar  wat ga ik daar dan vinden.. waarschijnlijk alleen ellende en trauma’s.’’ Veel mensen willen  daar juist zo ver mogelijk bij vandaan blijven. Echter de trauma’s die je meent te gaan  ontmoeten lijken in je hoofd vaak groter dan dat ze in werkelijkheid zijn. Omdat deze zijn  ontstaan toen je jonger was en je hen dus ook vanuit kind perspectief opgeslagen hebt. 
 

Livia presenteert een benadering van hoe te kijken naar en om te gaan met je ZELF, ze creëert  een veilige ruimte met de juiste atmosfeer, ze roept de energie op, ze begeleidt de  oefeningen zodat je je eigen fysieke, geestelijke en emotionele energie kunt kanaliseren in  een richting die je raakt en je van binnenuit beweegt.  
 

Het is daardoor voor alle deelnemers een zeer persoonlijk ontwikkelingsproces.
Graag nodig ik je uit om dit te gaan ervaren! 

Noor Maas 
 

PS. Ik ben sinds 1994 werkzaam als haptotherapeut en heb meerdere bij- en nascholingen  gevolgd (www.noormaas.nl). Zelf heb ik deze training en het vervolg ‘Building the inner  Sanctury’ in Zweden gevolgd. Beide cursussen hebben me een verdieping in mijn leven  gebracht waar ik erg van onder de indruk was en zeer dankbaar. 
 

Om deze reden heb ik Livia gevraagd om ook naar Nederland te komen. Graag zou ik iedereen  die op zoek is naar verdieping, zingeving, spiritualiteit of meer intimiteit deze cursus willen  gunnen.  
 

Mocht je naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met  me op te zoeken: 06-48795629 of noor@noormaas.nl
 

Praktijk voor Haptotherapie en Coaching, EAJ Maas,  Beukstraat 94, 2565 ZC Den Haag 

noor@noormaas.nl, 06-48795629, www.noormaas.nl